CABINET AVOCATURĂ BERARIU & PARTNERS TIMISOARA

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lege nr. 221 din 02/06/2009 (Lege 221/2009)
privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

Unica sansa pentru obtinere despagubiri in urma condamnarilor suferite.

BENEFICIATI ACUM  de avantajele oferite prin Legea 221/2009: 

  • dedicăm timpul necesar fiecărui client în parte în condiţii de maximă confidenţialitate; 
  • răspundem cu seriozitate şi fermitate solicitărilor dumneavoastră ; 
  • ne angajăm să vă oferim informaţiile referitoare la evoluţia cazului dumneavoastră.(1) Orice persoana care a suferit condamnari cu caracter politic in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 sau care a facut obiectul unor masuri administrative cu caracter politic, precum si, dupa decesul acestei persoane, sotul sau descendentii acesteia pana la gradul al II-lea inclusiv pot solicita instantei de judecata, in termen de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, obligarea statului la:
   a) acordarea unor despagubiri pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare. La stabilirea cuantumului despagubirilor se va tine seama si de masurile reparatorii deja acordate persoanelor in cauza in temeiul Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 214/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 568/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
   b) acordarea de despagubiri reprezentand echivalentul valorii bunurilor confiscate prin hotarare de condamnare sau ca efect al masurii administrative, daca bunurile respective nu i-au fost restituite sau nu a obtinut despagubiri prin echivalent in conditiile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare;


Oferta noastră este diversificată, clienţii dispunând de consultanţă juridică GRATUITĂ la sediul biroului din str.Palanca nr.2 în orice domeniu de interes juridic.

recuperari creante


Dupa 20 de ani de la Revolutie, Parlamentul României intregeste cadrul juridic privitor la masurile destinate a repara nedreptatile comise de regimul comunist.

LEGEA  221/2009  Repararea nedreptatilor de natura politica comise de regimul comunist.

 

Poate solicita masuri reparatorii orice persoana care a suferit condamnari cu caracter politic in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 sau care a facut obiectul unor masuri administrative cu caracter politic.

 

Aceste masuri reparatorii pot fi solicitate de persoana impotriva careia s-au comis nedreptatile cu caracter politic, iar daca aceasta  a decedat, masurile pot fi solicitate  de catre sotul supravietuitor sau de catre descendentii pana la gradul doi inclusiv, respectiv copiii si nepotii  de fiu sau fiica ai defunctului.

 

Legiuitorul defineste doua categorii de nedreptati care pot fi reparate:

1  Condamnarile cu caracter politic  sunt definite cele facand parte dintr-o lista de infractiuni in baza carora a fost pronuntata condamnarea, pe de o parte, iar pe de alta parte condamnari in baza altor fapte prevazute de legea penala, dar care pot fi asimilate celor cu caracter politic

 

2  Masurile administrative cu caracter politic sunt definite ca masuri administrative avand ca obiect dislocarea si stabilirea de domiciliu obligatoriu, internarea in unitati si colonii de munca, stabilirea de loc de munca obligatoriu, daca au fost intemeiate pe unul sau mai multe dintre actele normative enumerate de legiuitor, pe de o parte, iar pe de alta parte. alte masuri administrative, daca scopul acestora a fost tot unul cu caracter politic

 

Daca nu sunt cuprinse in listele enumerate de legiuitor, instanta judecatoreasca va stabili caracterul politic al condamnarii penale sau a masurii administrative.

 

Odata incadrat in categoria de persoana care a facut obiectul unei condamnari sau masuri administrative cu caracter politic puteti beneficia de una din masurile reparatorii, si anume:

1. Acordarea de despagubiri pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare. La stabilirea cuantumului despagubirilor se va tine seama si de masurile reparatorii deja acordate persoanelor in cauza in temeiul Decretului-lege nr. 118/1990 si al O.U.G. nr. 214/1999;

2. Acordarea de despagubiri reprezentand echivalentul valorii bunurilor confiscate prin hotarare de condamnare sau ca efect al masurii administrative, daca bunurile respective nu au fost restituite sau nu a obtinut despagubiri prin echivalent in conditiile Legii nr. 10/2001 sau ale Legii nr. 247/2005. Daca sunt pe rol proceduri administrative sau actiuni in justitie aferente legilor amintite, acestea inceteaza de drept, regimul acestor cereri urmand a se supune prezentei reglementari.

3. Repunerea in drepturi, in cazul in care prin hotararea judecatoreasca de condamnare s-a dispus decaderea din drepturi sau degradarea militara.

 

Ca si instanta de judecata, cererile se adreseaza Tribunalului din judetul  pe raza caruia isi are domiciliul persoana indreptatita. 

IMPORTANT : Cererea este scutita de taxa de timbru

 

Cererea poate fi formulata in termen de 3 ani de la data intrarii in vigoare a legii si se judeca in contradictoriu cu Statul Roman.

 

Hotararea instantei va fi  pusa in executare de Ministerul Finantelor, prin directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

În cazul în care ne vom angaja să vă asistăm şi să vă reprezentăm într-o procedură legală, veţi beneficia de o pregătire temeinică a cauzelor, dosarelor şi proiectelor, cu diligenţă, promptitudine, potrivit naturii fiecărui caz în parte.

 

  --- Satisfacţia dumneavoastră este profesia noastră ---